Mijn einde omvat mijn begin.

Evenals de ter gelegenheid van mijn retrospectief in Tours verschenen catalogus toont mijn internet presentatie een selectie uit de schilderijen die zijn gemaakt tussen 1986 (jaar waarin ik afstudeerde aan Minerva, Academie der Beeldende Kunsten en Vormgeving te Groningen) en 2002 (jaar waarin de site is ontworpen). Wat de inhoud betreft verwijs ik naar de 5 series die in de catalogus te vinden zijn en aan het einde van de site geeft Hervé Guillou in een algemene tekst een semiotische interpretatie van mijn werk.
Wat de vorm betreft: in tegenstelling tot commerciële sites, een soort etalages die een produkt tonen zodra je erop klikt, toont deze site een film of animatie en heeft de ambitie om de plaats van de schilderkunst in de wereld van internet te zoeken en aan te wijzen.
Zoals de schilderkunst zich vooruitwerpt in de tijd en als drager van het ogenblik de tijd vastlegt, zo vraagt mijn site van de toeschouwer om zowel actief te zijn als ontvankelijk voor datgene wat op hem afkomt. De bezoeker kan zich rustig laten meenemen door de site maar wordt door deze tegelijkertijd gestimuleerd om nieuwe associaties en nieuwe beelden te ontdekken. Mijn site wordt dus afgedraaid als een film waarvan de titelrol zich aan het eind bevindt.
De toeschouwer moet de volledige site dus doorlopen om op de homepage te komen, waar hij meer informatie aantreft over elk vertoond beeld.( titel, formaat, jaar waarin het gemaakt is, prijs of de naam van de eigenaar). Zodra de homepage geladen is kan de toeschouwer de site oneindig opnieuw bekijken, telkens in een andere volgorde.(Slechts het eerste deel, een collage van foto's en van de tekst van Derrida, kan niet oneindig opnieuw worden bekeken).

Ontwerp en realisatie Andrzej Duda

bekijk de internetpresentatie

EN MA FIN EST MON COMMENCEMENT

Comme le catalogue paru pour la rétrospective de mes oeuvres présentées à Tours, mon sîte internet présente une sélection des productions de peintures faîtes entre 1986 (année de la fin de mes études à l'Académie des Beaux-Arts de Groningue) et 2002 (année de la conception du sîte). En ce qui concerne le contenu, je fais référence aux 5 séries montrées dans le catalogue et en fin de sîte, un texte général écrit par Hervé Guillou donne une explication sémiotique de mon travail.
En ce qui concerne la forme, ce sîte, contrairement à la plupart des sîtes commerciaux, sortes de “vitrines“ montrant un “produit“ lorsqu'on “clique “dessus, montre un film, une animation, et a l'ambition de chercher et de montrer la place de la peinture dans le monde de l'internet.
Comme la peinture qui se projette dans le temps et prend le temps comme porteur de l'instant,
mon site demande au spectateur d'être actif et en même temps réceptif à ce qui vient vers lui. Le spectateur, sans hâte peut se laisser porter par le site, mais en même temps est stimulé par celui ci, pour découvrir de nouvelles associations, de nouvelles images.
Mon site se déroule donc comme un film, où la page de présentation est en fin du film.
Le spectateur doit donc parcourrir tout le site pour découvrir la page de présentation, où il peut trouver plus d'nformations concernant chaque image montrée (titre, format, date de création, prix ou nom du propriétaire).
Puis une fois la page de présentation chargée, le spectateur peut indéfiniment revoir le sîte, chaque fois différent. (Seule la première partie (collage de clichés et du texte de Jacques Derrida) ne peut être indéfiniment revue).

Réalisation: Andrzej Duda

bekijk de internetpresentatie